Spray Dry
   เกี่ยวกับองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   ธุรกิจของเรา
     ศูนย์รับน้ำนมดิบ
     โรงงานผลิตอาหารสัตว์
     ร้านค้าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน
     โรงสีข้าว
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
     สถานีบริการน้ำมัน
     ฟาร์มโคนม
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง
     ครัวโภชนาการและร้านกาแฟ
   แบบฟอร์มสมัครงาน
     นมและผลิตภัณฑ์นม
     อาหารโคนม
     อุปโภค/บริโภค
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 170
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 573,061
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ศูนย์รับน้ำนมดิบ
 
 
    นายอำนวย ทงก๊กได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด เพื่อจัดตั้งสำนักงานและศูนย์รับน้ำนมดิบ การจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนี้จะต้องพิจารณาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยวงเงินสูงถึง 40 ล้านบาท

 
 
    จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ ให้ความสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นหันมาเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักทำให้อาณาเขตและพื้นที่ของการเลี้ยงโคนมขยายกว้างออกไปเมื่อมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นจำนวนโคนมก็เพิ่มมากขึ้น  น้ำนมดิบที่ผลิตได้ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับอีกทั้งบางกลุ่มซึ่งเลี้ยงโคนมหนาแน่นอยู่ห่างไกลจากศูนย์รับน้ำนมดิบ การขนส่งค่อนข้างลำบาก สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จึงจัดสรรงบประมาณบางส่วนจัดสร้างศูนย์รับน้ำนมดิบเพิ่มเติมในพื้นที่ห่างไกลและมีเกษตรกร เลี้ยงโคนมหนาแน่น

 ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์รับน้ำนมดิบทั้งหมด จำนวน  4  ศูนย์ คือ
1.ศูนย์รับน้ำนมดิบวังใหม่ ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
2.ศูนย์รับน้ำนมดิบคลองหินปูน ตั้งอยู่ที่ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น
3.ศูนย์รับน้ำนมดิบสี่แยกไพรจิตร ตั้งอยู่ที่บ้านสี่แยกไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
4.ศูนย์รับน้ำนมดิบท่ากระบาก  ตั้งอยู่ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร

 
 
ปัจจุบัน มีสมาชิก 977 ครัวเรือน โคนม 30000 ตัว ผลิตน้ำนมดิบได้วันละกว่า 150 ตัน

 
 
 

  ติดต่อเรา
Copyright by dairyhub.asia
https://youtu.be/eQQcCl00VRY
Engine by MAKEWEBEASY