สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด,นมโรงเรียน,นมดีมีคุณภาพนมวังน้ำเย็น
   เกี่ยวกับองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   ธุรกิจของเรา
     ศูนย์รับน้ำนมดิบ
     โรงงานผลิตอาหารสัตว์
     ร้านค้าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน
     โรงสีข้าว
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
     สถานีบริการน้ำมัน
     ฟาร์มโคนม
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง
     ครัวโภชนาการและร้านกาแฟ
   แบบฟอร์มสมัครงาน
     นมและผลิตภัณฑ์นม
     อาหารโคนม
     อุปโภค/บริโภค
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 290
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 514,393
16 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง


ความเป็นมา

 
 - เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมโดยการส่งเสริมของรัฐบาลเพื่อลดการนำเข้านมจากต่างประเทศ การเลี้ยงประสบปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบไม่หมดทำให้นมที่เหลือมีคุณภาพต่ำหรือเกิดการเน่าเสีย ซึ่งมีการแก้ไขการจำหน่ายน้ำนมดิบไม่หมดโดยการนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก เกษตรกรไม่สามารถดำเนินการโดยคนเดียวหรือครอบครัวเดียวได้ จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์โคนมขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 - สหกรณ์โคนมในประเทศไทยมีประมาณ 102 สหกรณ์ สมาชิก 15,803 ครอบครัว ปริมาณน้ำนมที่สหกรณ์รวบรวม 1,610 ตัน/วัน มูลค่า 26.65 ล้านบาท/วัน หรือปีละ 9,696.225 ล้านบาท
 - สำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ มี 18 โรงงาน แยกเป็นโรงงานผลิตนมยู เอช ที 2 สหกรณ์ และโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 16 สหกรณ์ ตลาดหลักของโรงงานแปรรูปนมของสหกรณ์คือ “นมโรงเรียน”
 - ในรอบปีผู้ประกอบการจะต้องใช้น้ำนมดิบจำนวน 1,014 ตัน/วัน จากเดิม  760/ตัน หรือเพิ่มขึ้นวันละ 254 ตัน/วัน นำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนตามนโยบายของรัฐที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน
 - จากกรณีดังกล่าวบางช่วงเวลาน้ำนมดิบเกิดวิกฤตน้ำนมดิบล้นตลาดเนื่องจากผู้ประกอบการเอกชนไม่รับซื้อ เกษตรกรต้องเทนมทิ้งเพราะไม่สามารถจำหน่ายได้
 - ในบางครั้งที่ผู้ประกอบการไม่รับซื้อน้ำนมดิบ เนื่องจากราคานมผงจากต่างประเทศราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาน้ำนมดิบ  ทำให้เกิดน้ำนมดิบล้นตลาด
 - สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดและราคานมราคาตกต่ำเพราะต้องการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนมได้มีรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืนในอาชีพ 
 - จึงมีแนวคิดที่จะร่วมแก้ไขปัญหาโดยตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและรองรับผลผลิตของสหกรณ์โคนมอื่นๆ  ด้วย
 - สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น นำมาใช้ผลิตนมพร้อมดื่มดื่ม นมข้น ขนมปัง ไอศกรีม นมข้นหวาน ลูกกวาด ช็อกโกแล็ต  และยังสามารถลดการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ ซึ่งนำเข้าปีละไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท

 
 
วัตถุประสงค์
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์
 - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปน้ำนมดิบจำหน่ายในโครงการอาคารเสริมโรงเรียน และผลิตภัณฑ์อื่น
 - แก้ไขภาวะนมล้นตลาดและลดการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 - การสร้างงาน/จ้างแรงงาน ในสหกรณ์และในกิจกรรมต่อเนื่อง จำนวน  100 คน
 - สมาชิกสหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอื่นได้รับประโยชน์  จำนวน 16,000  คน
 - สามารถลดภาวะนมล้นตลาดและลดการนำเข้านมผง


 

  ติดต่อเรา
Copyright by dairyhub.asia
https://youtu.be/eQQcCl00VRY
Engine by MAKEWEBEASY