Spray Dry
   เกี่ยวกับองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   ธุรกิจของเรา
     ศูนย์รับน้ำนมดิบ
     โรงงานผลิตอาหารสัตว์
     ร้านค้าสวัสดิการสมาชิก/พนักงาน
     โรงสีข้าว
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
     สถานีบริการน้ำมัน
     ฟาร์มโคนม
     โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง
     ครัวโภชนาการและร้านกาแฟ
   แบบฟอร์มสมัครงาน
     นมและผลิตภัณฑ์นม
     อาหารโคนม
     อุปโภค/บริโภค
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 158
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 573,049
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์

 
 

เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบที่ผลิตได้ให้กับสหกรณ์ ฯ
จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมขึ้นเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2541 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 มูลค่า
การก่อสร้าง
 จำนวน  342  ล้านบาท จำหน่ายนมพร้อมดื่มภายใต้ Brand Name “ นมวังน้ำเย็น “ 
และ“ คิวไลฟ์ “ ซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบแท้  100 เปอร์เซ็นต์

 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ เป็นโรงงานแปรรูปที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกดำเนินกิจการด้านผลิต
และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ยู.เอช.ที.และพาสเจอร์ไรซ์
 ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบด้วยการ แปรรูป
น้ำนมดิบที่รับซื้อจากสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาด มาตรฐานและการผลิตระดับสากล กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์นม
“ตราวังน้ำเย็น”และ“ตราคิวไลฟ์”สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดสรร
วัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และทุกขั้นตอนของ
การผลิตจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนอกจากนี้สหกรณ์ยังได้มีการติดตามตรวจสอบ
ตัวอย่างสินค้าตามท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ นมพร้อมดื่ม “ตราวังน้ำเย็น” ในระยะแรก
จะผลิตสินค้าให้กับโครงการนมโรงเรียนรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมพัฒนาชุมชน กรมอนามัย ในจังหวัดต่างๆ
ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ในปัจจุบันขยายการผลิตไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว
ทั้งในรูปแบบ ยู.เอช.ที.และพาสเจอร์ไรส์วางจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ


ห้องตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังผลิต มาตรฐานสากล  ติดต่อเรา
Copyright by dairyhub.asia
https://youtu.be/eQQcCl00VRY
Engine by MAKEWEBEASY