วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
  เป็นผู้นำธุรกิจระบบสหกรณ์แห่งความเป็นหนึ่งในเอเซียที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ
  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรในระบบสหกรณ์
  ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ยืดหยุ่นและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากล
  มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  ซื่อสัตย์อย่างมีความรับผิดชอบ
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Powered by MakeWebEasy.com