ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน โดยมีตำแหน่งงานว่าง ดังนี้

โรงงานนมผง

             1. จนท. ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา 

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

               - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             2. จนท. ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา 

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

               - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             3. จนท. ระบบควบคุมคุณภาพและกฏหมายอาหาร จำนวน 1 อัตรา 

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

               - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             4. ผช.ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา 

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

              1. จนท.ประกันคุณภาพ(สมาร์ทฟาร์ม) จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.6

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

โรงงานอาหารสัตว์

             1. จนท.โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.สาขาไฟฟ้า

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             2. จนท.ผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 5 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

 โรงงาน ยูเอชที

              1. MIXING จำนวน 7 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              2. PACKING จำนวน 14 อัตรา

               - เพศหญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              3. จนท.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              4. จนท.ธุรการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.คอมพิวเตอร์

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              5. จนท.ประกันคุณภาพ จำนวน 3 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.สาขาทั่วไป (2 อัตรา) ป.ตรีเทคโนโลยีอาหาร (1 อัตรา)

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              6. จนท.วิเคราะห์ฝ่ายควบคุมคุณภาพและกฏหมายอาหาร จำนวน 2 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร , เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             7. ช่าง STORK UHT จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.ทุกสาขา

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19               

              8. ช่างเทคนิค UHT จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.ทุกสาขา

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              9. ช่างเทคนิคกระบวนการผลิต จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ปวส.ทุกสาขา

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

             10. ผช.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              11. ผช.ประกันคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              12. ผช.วิเคราะห์ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

               - เพศชาย / หญิง

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              13. พนักงานชับรถโฟล์คลิฟ ฝ่ายคลังสินค้า จำนวน 7 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.3,ม.6

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

              14. LINE DE จำนวน 12 อัตรา

               - เพศชาย

               - อายุ 18 ขึ้นไป

               - ม.6 , ปวช. ทุกสาขา

               - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

               - มีผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาหลักฐานทางทหาร

6.หลักฐานแสดงผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

สมัครโดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซค์ รอการพิจารณาและติดต่อกลับ

Powered by MakeWebEasy.com