ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาหลักฐานทางทหาร

6.หลักฐานแสดงผลรับรองการได้รับวัคซินโควิด-19

สมัครโดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซค์ รอการพิจารณาและติดต่อกลับ

Powered by MakeWebEasy.com