ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

ศูนย์รับนม.jpg

นายอำนวย ทงก๊ก ได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เพื่อจัดตั้งสำนักงานและศูนย์รับน้ำนมดิบ การจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนี้จะต้องพิจารณาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยวงเงินสูงถึง 40 ล้านบาท

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ ให้ความสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นหันมาเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักทำให้อาณาเขตและพื้นที่ของการเลี้ยงโคนมขยายกว้างออกไปเมื่อมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นจำนวนโคนมก็เพิ่มมากขึ้น น้ำนมดิบที่ผลิตได้ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับอีกทั้งบางกลุ่มซึ่งเลี้ยงโคนมหนาแน่นอยู่ห่างไกลจากศูนย์รับน้ำนมดิบ การขนส่งค่อนข้างลำบาก สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จึงจัดสรรงบประมาณบางส่วนจัดสร้างศูนย์รับน้ำนมดิบเพิ่มเติมในพื้นที่ห่างไกลและมีเกษตรกร เลี้ยงโคนมหนาแน่น

ตลอดจนการให้บริการสมาชิกในพื้นที่ต่าง ๆ ได้จัดตั้งหน่วยบริการทางด้านโคนมขึ้น จำนวน 14 หน่วย เพื่อให้บริการที่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ได้แก่หน่วยพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น คลองสารพา หนองปรือ วังจำปี-วังแดง) พื้นที่อำเภอคลองหาด (ซับมะกรูด-ทรัพย์ตะเคียน) พื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ (คลองหินปูน เขาสามสิบ ไทรทอง พระเพลิง) พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานคร (ท่ากระบาก-คลองทราย) พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ (วังใหม่ วังน้ำฝน คลองหวาย สี่แยกไพรจิตร วังทอง-คลองยาอินทร์ โพธิ์เงิน-ทับทิมสยาม 05) ควบคุมดูแลโดยฝ่ายส่งเสริมโคนม โดยให้บริการทางด้านผสมเทียม การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลโคนม การจัดการฟาร์ม และให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์รับน้ำนมดิบทั้งหมด จำนวน 4 ศูนย์ คือ

1.ศูนย์รับน้ำนมดิบวังใหม่ ตั้งอยู่ภายในสำนักงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์

2.ศูนย์รับน้ำนมดิบคลองหินปูน ตั้งอยู่ที่ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น

3.ศูนย์รับน้ำนมดิบสี่แยกไพรจิตร ตั้งอยู่ที่บ้านสี่แยกไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์

4.ศูนย์รับน้ำนมดิบท่ากระบาก ตั้งอยู่ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร

ปัจจุบัน มีสมาชิก 977 ครัวเรือน โคนม 30000 ตัว ผลิตน้ำนมดิบได้วันละกว่า 150 ตัน

milk_1_.jpg
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy