test

test

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยกรมนุษย์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18-34 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์

เอกสารประกอบ

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

2.สำเนาแสดงผลการศึกษา

3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหลักฐานทางทหาร

 

สอบถามรายละเอียด โทร 037252876-8 ต่อ 217 โทร 0960674116

Powered by MakeWebEasy.com