ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน

image


  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสมาชิกและพนักงานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ในราคายุติธรรม มีเงินปันผลเฉลี่ยคืนปัจจุบันค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ปัจจัยการผลิตข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารการกิน จำเป็นต้องใช้ทุกวันมีราคาแพงขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและพนักงานตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งเปิดให้บริการแก่สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไป ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันของสหกรณ์

Powered by MakeWebEasy.com