เกี่ยวกับเรา
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการนำของนายอำนวย ทงก๊ก รวบรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมากและยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกพืชไร่
และได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มีสมาชิกแรกเริ่ม 200 ราย โคนม 1,000 ตัว ทุนเรือนหุ้น 60,000 บาท
หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว นายอำนวย ทงก๊ก ในนามตัวแทนของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
ได้จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำนมดิบกับบริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งมี  ฯพณฯ เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นร่วมเป็นสักขีพยาน
 
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
เป็นผู้นำธุรกิจระบบสหกรณ์แห่งความเป็นหนึ่งในเอเซียที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรในระบบสหกรณ์

มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง


ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ซื่อสัตย์อย่างมีความรับผิดชอบ


ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ยืดหยุ่นและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากล

สินค้า

นมจืดยูเอชที

นมปรุงแต่ง รสหวามยูเอชที

นมปรุงแต่ง นมรสช็อกโกแลต

ขนาด 200 ซีซี

ธุรกิจของเรา

             

Powered by MakeWebEasy.com